Δικαιολογητικά γάμου για αλλοδαπούς ( πολιτικός γάμος για αλλοδαπούς )

Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος και παραμένουν στην Ελλάδα νόμιμα.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών) ή πιστοποιητικό Ελευθερίας, για τους Κυπρίους.
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης), μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
4. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε., μισθωτήριο οικίας κλπ.)
5. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα) και με τα στοιχεία των μελλονύμφων στα Ελληνικά.
6. Παράβολο 15€ από Δημόσιο Ταμείο.
7. Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο, λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του πρώην συζύγου, εάν πρόκειται για χηρεία, μεταφρασμένα στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
8. Φωτοτυπία Διαβατηρίου - ΄Αδειας Παραμονής

Διευκρινιστικά στοιχεία:
–Για τους Σύριους, εκτός από τα παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την εδώ πρεσβεία της Συρίας.
–Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή, θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση).
–Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης.
–Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Άρθρα σχετικά με "Δικαιολογητικά γάμου για αλλοδαπούς ( πολιτικός γάμος για αλλοδαπούς )"

 • Δικαιολογητικά γάμου ( πολιτικός γάμος )

  Τα δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικού γάμου είναι :

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο γραφείο Πολιτικών Γάμων)
  • Για την περίπτωση δεύτερου γάμου, χρειάζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου/ διαζυγίου
  • Πολιτικός γάμος (Δικαιολογητικά)

   Ο πολιτικός γάμος γίνεται στο δημαρχείο. Η άδεια γάμου για τον κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον δήμο που κατοικεί. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 1. Αίτηση 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

  • Δικαιολογητικά γάμου ( θρησκευτικός γάμος )

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τέλεση ορθόδοξου γάμου είναι:

   • Πιστοποιητικό αγαμίας καί ασχέτου συγγενείας από την ενορία του τόπου της τελευταίας κατοικίας των μελλονύμφων (απαιτούνται 2 μάρτυρες). Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού αγαμίας από την ενορία σας, θα το επικυρώσετε στη Μητρόπολη.
   • Δικαιολογητικά για την αίτηση σε παιδικούς σταθμούς

    Για την αίτηση σε κάποιο δημόσιο παιδικό σταθμό απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά και κάποια πιστοποιητικά έγγραφα. Τα δικαιολογητικά που θα χειαστείτε είναι τα εξής: 1. Αίτηση συμπληρωμένη από τον πατέρα ή τη μητέρα ή τον κηδεμόνα του παιδιού, με το γνήσιο της υπογραφής. 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

   • Ευχές για βάφτιση

    Ευχες για βάφτιση: - Ολόθερμες ευχές για το μωράκι σας, να το δείτε όπως επιθυμείτε! - Γάμος και βάπτιση μαζί, ωραία εμπειρία. Διπλή χαρά, διπλή γιορτή, διπλή και η ευτυχία. - Εγκάρδια συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές για το νεογέννητο. - Χίλιες ευχές για το μωράκι σας!