αλκοόλ και ερωτική ζωή

αλκοόλ και ερωτική ζωή

Ερωτική διάθεση και διατροφή

Η ερωτική διάθεση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, παθολογικούς έως και συναισθηματικούς. Η ερωτική διάθεση όμως επηρεάζεται και από τη διατροφή μας.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου